!!!ZRUŠENO!!!
COVID info

!!!!!

Kvůli aktuální epidemiologické situaci musíme konferenci plánovanou na 1.10. odložit, dokud se situace nezlepší. Jakmile budeme znát nové datum konání, budeme všechny již registrované účastníky informovat e-mailem a samozřejmě i zde na webu.

!!!!!

Kvůli neustále se měnící situaci s hygienickými opatřeními raději přidáváme tyto informace:

 • Proběhne "normálně" fyzicky v avizovaném místě a čase (viz. fotky níže)

 • Pro jistotu připravujeme i on-line verzi, tzn. kdo se nemůže dostavit, tak se bude moct připojit on-line (platí pro účastníky i přednášející)

 • Odkaz pro on-line verzi rozešleme den před konferencí.

Doplnění (k 24. 9. 2020):

 • Aktuálně většina přednášejících potvrdila účast fyzicky v místě.

 • Téměř višchní aktuálně přihlášení účastníci také potvrdili svou fyzickou účast.

 • Upravili jsme registrační formulář, aby další nahlášení rovnou označili, jestli zde budou fyzicky nebo jen on-line.

Zavedená hygienciká opatření:

 • U vchodu budou instalovány 2 stojany s desinfekcí na ruce (a pověřená osoba, která na to dohlédne).

 • Prosíme všechny, aby ve vnitřních prostorách nosili roušky (vnímáme to jako ohleduplnost).

 • Přednášející bude moct na prezentaci roušku odložit (je zde dostatečný odstup od publika a vysoký odvětrávaný prostor).

 • Mikrofon bude mezi prezentacemi ošetřen dezinfekčním hadříkem.

 • Účastníky prosíme, aby při sezení dodržovali rozestupy ob 2 sedačky (vždy 2 volná místa mezi účastníky).

 • Vnitřní prostory jsou dostatečně velké, aby bylo možné dodržet potřebný sociální distanc.

 • Občerstvení o pauzách i oběd proběhne s dostatečným počtem míst k sezení.